Change Log

v8.0.2

2021-06-15

Improvements

Upcoming

v8.0.1

2021-03-21

Improvements

Upcoming

v8.0.0

2020-09-20

New features

Upcoming

v7.3.0

2020-09-13

Improvements

Fixes

Upcoming

v7.2.0

2020-09-03

Improvements

Fixes

Upcoming

v7.1.0

2020-06-28

New features

Improvements

Upcoming

v7.0.0

2020-06-11

New features

Improvements

Upcoming

v6.0.0

2019-10-25

Advisories

New features

Upcoming

v5.0.0

2019-10-12

New features

Upcoming

v4.2.0

2019-09-15

Improvements

Fixes

Upcoming

v4.1.0

2019-07-25

New features

Improvements

Fixes

Upcoming

v4.0.0

2019-06-22

New features

Improvements

Known issues

v3.5.0

2019-05-19

Improvements

Fixes

v3.4.1

2019-03-22

Advisory

Improvements

Fixes

v3.4.0

2019-03-09

Improvements

Known issues

v3.3.0

2019-01-03

v3.2.0

2018-12-22

v3.1.0

2018-12-15

v3.0.0

2018-10-28

v2.3.0

2018-09-23

v2.2.0

2018-08-18

v2.1.0

2018-05-20

v2.0.0

2018-04-08

v1.1.0

2018-03-18

v1.0.0

2018-03-09

v0.9.6

2018-03-04

v0.9.5

2018-02-24

v0.9.4

2018-01-28

v0.9.3

2018-01-06

v0.9.2

2018-01-06

v0.9.1

2018-01-06

v0.9.0

2017-12-29


You can contact BeneQuidem at mailto://info@benequidem.eu.